O projekcie

Projekt pt. „Stworzenie Centrum Kompetencji rozwoju układów napędowych samochodów

 

Projekt obejmował wdrożenie do działalności  nowoczesnego laboratorium Centrum Kompetencji, z przeznaczeniem tej infrastruktury do świadczenia komercyjnych usług badawczo-rozwojowych, służących transferowi technologii i innowacji ze sfery nauki do gospodarki regionu.

Powstałe Centrum Kompetencji Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. to kompleks laboratoryjny, spełniający wysokie wymagania związane ze standardami prowadzenia prac naukowo-badawczych z zakresu badania układów napędowych. Centrum służy prowadzeniu prac badawczych.

Realizowane są, w formie indywidualnych i zespołowych prac badawczo-rozwojowych oraz komercyjnych zleceń,  projekty rozwiązujące istotne problemy techniczne przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej (oraz w części paliwowej), służące poprawie konkurencyjności gospodarki regionu i działających w regionie firm.

Projekt realizowany został w ramach 7 zadań, które przedstawione są w harmonogramie projektu.

 

Całkowita wartość projektu wynosi  17 001 060 zł , z czego:

wydatki kwalifikowane wynoszą: 13 720 000,00 zł

wydatki niekwalifikowane:  3 281 060,00 zł (w tym VAT)

 

Projekt dofinansowany jest w 40% kosztów kwalifikowanych.
Wkład własny Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. wynosi 60% kosztów kwalifikowanych.

 

 

Projekt realizowany dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 1. 3. Transfer Technologii i Innowacji. „Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl”