Przetarg BOS/25/FZ/14 – zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczenia na stanowisko do badań układów przeniesienia napędu – przetarg BOS/25/FZ/14

 

Niniejszym zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczenia na stanowisko do badań układów przeniesienia napędu na terenie Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o

Przedmiot zamówienia ma być wykonany z materiałów Wykonawcy zgodnie
z następującymi dokumentami:

  • Specyfikacją – załącznik nr 1;
  • Projektem budowlano – wykonawczym – Zagospodarowanie fragmentu hali nr 2 na stanowisko do badań układów przeniesienia napędu – branża budowlano – konstrukcyjna. Projektant mgr inż. Tadeusz Biernacki – załącznik nr 2;
  • Przedmiarem robót na Adaptację stanowiska do badań układów przeniesienia napędu – autor Inwestprojekt Tadeusz Biernacki – załącznik nr 3.

Ofertę należy złożyć do dnia 26.05.2014 w pom. 361 lub 330 do godziny 9.30

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zapytania udziela Marzena Prochot, tel. 33 813 04 60; e-mail marzena.prochot@bosmal.com.pl 

 

Tutaj można pobrać pliki z dokumentacją:

Specyfikacja zamówienia
załącznik nr 1 formularz OFERTY
załącznik nr 2 - Projekt budowlano-wykonawczy
załącznik nr 3 - Przedmiar robót
załączniknr 4 Istotne postanowienia umowy
załącznik nr 5 - Formularz cenowy
załącznik nr 6 - Wykaz podwykonawców przewidzianych do realizacji zamówienia

2014.05.13