Przetarg BOS/27/FZ/14 – zaproszenie do składania ofert (roboty instalacyjne)

Zaproszenie do składania ofert na wykonania robót instalacyjnych związanych z adaptacją pomieszczenia na stanowisko do badań układów przeniesienia napędu – przetarg BOS/27/FZ/14

 

Niniejszym zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót instalacyjnych związanych z adaptacją pomieszczenia na stanowisko do badań układów przeniesienia napędu na terenie Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia ma być wykonany z materiałów Wykonawcy zgodnie
z następującymi dokumentami:

  • Specyfikacją– załącznik nr 1;
  • Projektem budowlano – wykonawczym – Adaptacja pomieszczenia do badań układów przeniesienia napędu- hala nr 2, część technologiczna; BP=651/T Projektant inż. Janusz Baradziej – załącznik nr 2a;
  • Projektem budowlano – wykonawczym – Adaptacja pomieszczenia do badań układów przeniesienia napędu- hala nr 2, część instalacyjna; BP=651/S Projektant inż. Janusz Baradziej – załącznik nr 2b;
  • Przedmiarem wentylacji, klimatyzacji dla adaptacji pomieszczenia na stanowisko do badań układów przeniesienia napędu w hali nr 2, Kosztorysant budowlano- instalacyjny- Piotr Blaszke – załącznik nr 3.

Ofertę należy złożyć do dnia 26.05.2014 w pom. 361 lub 330 do godziny 9.30

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zapytania udziela Marzena Prochot, tel. 33 813 04 60; e-mail marzena.prochot@bosmal.com.pl 

 

Tutaj można pobrać pliki z dokumentacją:

Specyfikacja zamówienia
załącznik nr 1 - formularz OFERTY
załącznik nr 2a i 3 - zał. 2a i 3
załącznik nr 2b
załącznik nr 4 -  Istotne postanowienia umowy
załącznik nr 5 - Formularz cenowy
załącznik nr 6 - Wykaz podwykonawców przewidzianych do realizacji zamówienia

2014.05.14