Przetarg BOS/29/FZ/14 – roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych związanych z adaptacją pomieszczenia na stanowisko do badań układów przeniesienia napędu – przetarg BOS/29/FZ/14

 

Niniejszym zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych związanych z adaptacją pomieszczenia na stanowisko do badań układów przeniesienia napędu na terenie Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia ma być wykonany z materiałów Wykonawcy zgodnie
z następującymi dokumentami:

  • Specyfikacją– załącznik nr 1;
  • Projektem budowlano – wykonawczym – Adaptacja pomieszczenia stanowiska do badań układów przeniesienia napędu- hala nr 2, część elektryczna nr CP/02/2014, Projektant mgr inż. Czesław Podstawny – załącznik nr 2;
  • Przedmiarem robót – Adaptacja pomieszczenia stanowiska do badań układów przeniesienia napędu- hala nr 2, część elektryczna nr CP/02/2014- PR, Autor mgr inż. Czesław Podstawny – załącznik nr 3;

Ofertę należy złożyć do dnia 26.05.2014 w pom. 361 lub 330 do godziny 9.30

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zapytania udziela Marzena Prochot, tel. 33 813 04 60; e-mail marzena.prochot@bosmal.com.pl 

 

Tutaj można pobrać pliki z dokumentacją:

Specyfikacja zamówienia
załącznik nr 1 - formularz OFERTY
załącznik nr 2,3
załącznik nr 4 -  Istotne postanowienia umowy
załącznik nr 5 - Formularz cenowy
załącznik nr 6 - Wykaz podwykonawców

2014.05.14