Przetarg – stanowisko hamowniane

Przetarg nieograniczony na dostawę stanowiska hamownianego do badań silników spalinowych i napędów hybrydowych w stanach przejściowych, dynamicznych wraz z urządzeniami do analizy spalin w zakresie emisji cząstek stałych i sadzy.

Informujemy, że Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych powyżej kwoty określonej w Rozporządzeniu wydanym na podstawie artykułu 11. ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), na dostawę stanowiska hamownianego do badań silników spalinowych i napędów hybrydowych w stanach przejściowych, dynamicznych wraz z urządzeniami do analizy spalin w zakresie emisji cząstek stałych i sadzy.

Jednocześnie przypominamy, że załączniki w języku angielskim mają charakter pomocniczy. Ofertę wraz z wszystkimi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w języku polskim, z wyjątkiem opisu technicznego, który może być dołączony do oferty w języku angielskim.
Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Tutaj możesz pobrać >>załączniki<<

10.10.2013