Zamówienia

Zapraszamy do zapoznania się z ogłaszanymi przez nas zapytaniami ofertowymi na realizację zamówień.

 W związku z realizacją projektu „Stworzenie Centrum Kompetencji rozwoju układów napędowych samochodów” zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczenia laboratorium badań materiałowych. [2014-09-29]

—————————————————————————————————————–

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczenia na stanowisko do badań układów przeniesienia napędu – przetarg BOS/25/FZ/14 [2014.05.13]

Niniejszym informujemy, że postępowanie na wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczenia na stanowisko do badań układów przeniesienia napędu – przetarg BOS/25/FZ/14 został rozstrzygnięty. Wygrała firma Multiform Dariusz Krywult, ul. Dywizji Pancernej 47, 43-300 Bielsko – Biała.

 

—————————————————————————————————————–

Zaproszenie do składania ofert na wykonania robót instalacyjnych związanych z adaptacją pomieszczenia na stanowisko do badań układów przeniesienia napędu – przetarg BOS/27/FZ/14 [2014.05.14]

Niniejszym informujemy, że postępowanie na wykonanie robót instalacyjnych związanych z adaptacją pomieszczenia na stanowisko do badań układów przeniesienia napędu – przetarg BOS/27/FZ/14 został rozstrzygnięty. Wygrała firma PPUH LEBEX, ul. Komorowicka 43a, 43-300 Bielsko – Biała.

 

—————————————————————————————————————–

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych związanych z adaptacją pomieszczenia na stanowisko do badań układów przeniesienia napędu – przetarg BOS/29/FZ/14 [2014.05.14]

Niniejszym informujemy, że postępowanie na wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych związanych z adaptacją  pomieszczenia na stanowisko do badań układów przeniesienia napędu – przetarg BOS/29/FZ/14 został rozstrzygnięty. Wygrała firma Instalatorstwo Elektryczne Edward Targosz, ul. Polna 90A, 43-305 Bielsko – Biała.