Harmonogram projektu

Przygotowanie i wdrożenie projektu – planowany termin realizacji : 2013-06-30

Zadanie 1: Zakup aparatury stanowiska hamownianego

Planowany termin zakończenia zadania: III kwartał 2014r.

 

Zadanie 2: Zakup aparatury do poboru i kondycjonowania oraz analizy spalin

Planowany termin zakończenia zadania: IV kwartał 2014r.

 

Zadanie 3: Zakup aparatury stanowiska do badań układów przeniesienia napędu

Planowany termin zakończenia zadania: IV kwartał 2014r.

 

Zadanie 4: Adaptacja pomieszczenia stanowiska do badań układów przeniesienia napędu – prace budowlane oraz  wykonanie prac energetyczno-elektrycznych oraz wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji

Planowany termin zakończenia zadania: IV kwartał 2014r.

 

Zadanie 5: Zakup aparatury laboratoryjnej do badań materiałowych

Planowany termin zakończenia zadania: II kwartał 2014r.

 

Zadanie 6: Adaptacja pomieszczenia aparatury laboratoryjnej do badań materiałowych – prace budowlane oraz  wykonanie prac energetyczno-elektrycznych oraz wyposażenia

Planowany termin zakończenia zadania: II kwartał 2014r.

 

Zadanie 7: Promocja projektu

Planowany termin zakończenia zadania: I kwartał 2015r.