O BOSMAL

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. specjalizuje się w wykonywaniu prac badawczo–rozwojowych oraz produkcyjnych na zlecenia krajowych i zagranicznych firm, głównie motoryzacyjnych.
  • Zakres działalności Instytutu: badania, projektowanie, wykonawstwo i usługi,
  • Rok założenia: 1972,
  • Powierzchnia: 83 000 m2,
  • Powierzchnia zabudowy: 24 700 m2,
  • Zatrudnienie: ok. 400 pracowników, w tym 17 z tytułem profesora i/lub doktora oraz 270 inżynierów, magistrów,
  • Lokalizacja: północna część miasta. Okolice skrzyżowania szlaków drogowych 1 i S1/S52
Instytut posiada bogate doświadczenie w zakresie współpracy zarówno z finalnymi producentami samochodów, jak również z zakładami kooperującymi, produkującymi części i zespoły do montażu głównego oraz na rynek wtórny.
Przez ponad czterdzieści lat swojej działalności Instytut zdobył zaufanie wielu krajowych jak i zagranicznych klientów. Dzięki doświadczonej kadrze pracowników o wysokich kwalifikacjach BOSMAL realizuje kompleksowy zakres usług projektowych i badawczych – „od pomysłu do realizacji”. Instytut jest elastyczny pod względem dostosowania się do wymagań rynku i potrzeb jego klientów. Dysponuje nowoczesną aparaturą badawczo-pomiarową służącą do prowadzenia prac badawczych oraz prac konstrukcyjno-obliczeniowych w dziedzinie budowy samochodów i dziedzin pokrewnych. Na bieżąco inwestuje w najnowsze technologie, uzupełniając potencjał sprzętowy, badawczy i kontrolno-pomiarowy.
W celu podnoszenia jakości oferowanych usług, wymiany doświadczeń jak i popularyzowania wiedzy BOSMAL współpracuje z wieloma znanymi instytucjami i uczelniami technicznymi, zarówno w kraju jak i za granicą. Instytutu posiada duży dorobek naukowy. BOSMAL jest również organizatorem International Exhaust Emissions Symposium. Oprócz współpracy naukowo-badawczej BOSMAL rokrocznie gości studentów uczelni technicznych na praktykach zawodowych. Prowadzi również program studiów dualnych.

Uprawnienia

  • Decyzją Ministra Gospodarki, Instytutowi Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej nadany został status centrum badawczo-rozwojowego.
  • Decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Instytut otrzymał uprawnienia do homologacji całopojazdowej.

System Zarządzania

Jakość usług Instytutu potwierdza wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (wg PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-ISO 45001), Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego wg PN-EN ISO/IEC 17025 oraz system AQAP 2110 – potwierdzający spełnianie wymagań jakościowych NATO w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. or https://www.bosmal.eu/